Revolution of Human Capital kunt u bestellen bij uitgever

BOEKSCOUT      http://boekscout.nl

 

JWMerkBanner2-2.png

 

Wij zijn er voor iedereen in een kwetsbare positie die zijn talenten wil ontwikkelen en wil participeren op de arbeidsmarkt.

 • Mensen met een arbeidsbeperking = TALENT  met arbeidsvermogen = werkzoekende
 • Iedereen met een uitkering.
 • Mensen die vanuit een uitkeringssituatie een eigen business willen starten.
 • Ondernemers die ondersteuning willen in talent-ontwikkeling, personeelsbeleid, groei van business bevorderen etcetera.

 

Wilt u meer info en/of een persoonlijk gesprek, stuur dan een email naar onderstaand adres:

stap@johnwillemse.nl

 

STAP

STICHTING ARBEIDSPARTICIPATIE

KENNISCENTRUM: 

TALENT-ONTWIKKELING

ARBEIDSPARTICIPATIE

 

SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP

INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

PROJECTONTWIKKELING

PARTNERSCHAP

ADVISEUR

COACH

 

MISSIE

Mentaliteitsverandering en cultuuromslag realiseren voor een inclusieve arbeidsmarkt / inclusieve economie.

Mijn eerste boek REVOLUTION OF HUMAN CAPITAL gaat over het feit dat iedereen talenten heeft, maar deze moet ontdekken, ontrafelen en benutten. Ken jezelf, je passie en intrinsieke motivatie. Leer om je talenten optimaal in te zetten op een steeds veranderende arbeidsmarkt.

 

Mijn tweede boek gaat over DE ZIN VAN WERKENin welke economische systeem kun je het beste je talenten inzetten. Het streven is een inclusieve arbeidsmarkt te creëren die voor iedereen zorgt en werkt. In welke samenleving wil je leven en werken?  De huidige economie heeft vele nadelen en werkt niet voor ons human nature. Er zijn vele problemen op sociaal, psychologische en financieel niveau. Een nieuwe economie / inclusieve sociale meritocratie zorgt wel voor ons en heeft een mindset en mensbeeld gebaseerd op wijsheid, technologie en meaning!

Economie, psychologie en filosofie moeten samengaan om deze inclusieve economie te realiseren.

 

 

U kunt tevens contact met ons opnemen voor een persoonlijk gesprek voor onderstaande:

 • Adviseur talentontwikkeling en arbeidsparticipatie; onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven, overheid
 • Adviseur voor projectontwikkeling t.a.v talenten met arbeidsvermogen
 • Spreker, panellid, interview, sparringpartner
 • Nieuwe businessmodellen ontwikkelen voor het creëren van werkgelegenheid
 • Sociaal ondernemerschap bevorderen in Centrum voor sociale impact; starters, zzp, mkb, maatschappelijke organisaties, stichtingen, verenigingen
 • Mentor / coach / vertrouwenspersoon voor talent-ontwikkeling, werkzoekende, werknemer, particulier, bedrijfsleven, overheid
 • Partner voor samenwerking
 • Ambassadeur VN-Verdrag voor personen met een beperking
 • Schrijven van artikelen  

LAATSTE NIEUWS / COLUMN

klik op bericht

Er is geen aandacht, tijd of geld voor TALENT ontwikkeling c.q.passende arbeidsparticipatie?

We doen in onze huidige tijd niet aan persoonlijke ontwikkeling en talent verbetering!
We rommelen maar wat aan, we leven en zijn te impulsief en denken dat het wel goed komt. We dommelen maar wat rond op de rivier, gebruiken geen peddels, geen kaart of kompas, totdat we tot onze schrik aan de rand van de waterval komen. Wat nu te doen?
Ben voorbereidt op je toekomst, gebruik je peddels, heb een plan, doel of richting
Goed onderzoek doen naar je persoonlijkheid, je talenten, gedrag en identiteit is hard werken! Het komt niet zomaar aanwaaien! IT IS A WAY OF LIFE.

Vele studenten weten niet welke opleiding ze moeten volgen en/of haken vroegtijdig af. Meer dan 25% struikelt het eerste jaar al.
Vele werkzoekenden doen maar wat, reageren op elke functie en vacature, zonder te weten wat ze echt willen. Is dit uit angst, onzekerheid, frustratie, weinig zelfkennis en kennis arbeidsmarkt?
Vele werknemers zitten ongelukkig en ontevreden op hun werk en tellen de minuten af.
Bedrijven hebben geen idee wat het karakter, persoonlijkheid en potentie is van een werknemer is.
Kortom, op alle fronten schieten we tekort. Er gaat zo enorm veel talent en potentie verloren.

Het begint al op school, daar zijn we alleen maar bezig met bepaalde ouderwetse vaardigheden aan te leren en onnodige kennis op te doen.
Zeer weinige scholen zijn bezig met juist de eigen persoonlijkheid te leren ontdekken, ontrafelen en te ontwikkelen.
Wat is jouw psychologische DNA?

Naar mijn mening is ' karakterontwikkeling' de basis en fundament voor het verdere leven, bijvoorbeeld, hoe ga je om met de problemen van het dagelijks leven, wat zijn belangrijke vraagstukken die we samen moeten bediscussiëren om oplossingen te vinden, hoe ga je om met faalangst, depressie, frustratie, teleurstelling, verwachtingen, succes, verliezen, acceptatie, geluk, plezier, positiviteit, optimisme, pessimisme, scheiding en dood, hoe ga je om met je talenten, hoe vergroot je je talenten, wat is talent-ontwikkeling, wat zijn belangrijke lessen voor een betere integratie en participatie voor iedereen, aandacht voor de psychologie van de mens, het gedrag en waarom men iets doet en vindt, openstaan voor mensen die anders zijn en voor andere culturen, wat zijn je eigen waarden en normen, hoe kom je eraan en welke invloed hebben mensen op je?
Op al deze vragen wordt weinig of geen aandacht aan geschonken, De vraag is er amper, er is geen oog voor, geen bewustzijn en dus geen actie!

Maar als we de school verlaten komen we in de problemen van de realiteit terecht van het zoeken naar werk. De arbeidsmarkt verandert in rap tempo en wij kunnen het psychologisch amper bijbenen.
Men gaat er in eerste instantie vaak vanuit dat het vinden van werk niet zo moeilijk is! Ik vind wel een baantje en daarna zien we wel weer verder! Men heeft geen plan, richting of doel. Dat kan vaak ook moeilijk, omdat je dat niet geleerd hebt. We zijn tevens teveel bezig met de waan van de dag die ons afleiden, zoals sociaal media, hype, nieuws, vluchtige contacten, rompslomp. Onze dag is druk en gevuld met veel onzinnige dingen. Echte persoonlijke contacten en tijd hebben we niet meer voor elkaar! Heb je tijd over voor je persoonlijke ontwikkeling? Weet je wat je moet doen om je talenten te ontwikkelen? Sta je erbij stil dat werken een leven lang leren is? Ben je gefocust op duurzame inzetbaarheid? Ga je naast je werk ook netwerken? Ben je op de hoogte van de vernieuwingen in sector en baan? Hoe ziet je baan in de toekomst eruit?
We staan er niet bij stil, maar op enige tijd zullen deze vragen aan de orde komen, ben je hierop voorbereidt?

We staan er niet bij stil dat het vinden van de baan die echt bij je past, juist hard werken is
60% van de mensen rolt toevallig in een baan
70-90% van de mensen is ontevreden over hun werk door o.a de functie, taken, omgaan met collegae, druk van leiding, dingen doen die overbodig zijn of niet leuk zijn, of die te ver af staan van resultaten, processen en klanten.
Werkdruk en werkstress leiden tevens tot allerlei psychische, sociale en fysieke problemen.
23% van elke euro gaat dan ook uit naar psychische behandelingen die gerelateerd zijn aan het werk!

Het is vaak zo, dat als iemand niet functioneert op zijn werk, het komt doordat de baan niet bij de persoonlijkheid past. M.a.w. de persoonlijkheid en karakter komen niet overeen met de environment van het werk, de functie of taken, ondanks dat men wel de juiste opleiding en/of ervaring heeft.
Dit zie je overal, ook bij de ceo's van deze tijd, bijvoorbeeld de graaiers, fraudeurs, of die uit zijn op macht en een bedrijf ten gronde kunnen richten. Zij falen vaak op persoonlijkheid, karakter en moraliteit, Er is te weinig aandacht geweest, of deze persoon werkelijk het bedrijf verder kan helpen, of alleen bezig is met zichzelf en zijn eigen omgeving.

Bij de ceo's kunnen we dat vaak achteraf duidelijk zien, maar van de modale medewerker niet. Hij past gewoon niet in het bedrijf, functioneert niet goed, kan zijn taken niet aan, kan niet omgaan met druk of met collegae, heeft moeite met autoriteit en kan zich niet aanpassen aan zijn omgeving, kan het werktempo niet aan, weet niet om te gaan met veranderingen etcetera. Een duidelijke analyse ontbreekt dan vaak.

Over het algemeen zijn bedrijven maar 2% van zijn tijd bezig met het werven en selecteren van personeel, maar is men 75% van de tijd bezig om de problemen te managen omdat niet de juiste persoon op de juiste plek zit. Men denkt hier veel te makkelijk over! Je moet echt deskundigen in huis halen om uit te zoeken wat voor een persoonlijkheid bij de baan past.
De werkzoekende moet juist goed onderzoeken, welk soort bedrijf en werk het beste past bij hem.
Er moet zo een match ontstaan die van beide kanten geschikt is of geschikt gemaakt moet worden.

Voorwaarden voor talent-ontwikkeling en passende arbeidsparticipatie!
Enkele persoonskenmerken, drijfveren, motivaties, die belangrijk zijn voor jouw functioneren.

 • Wat zijn jouw drijfveren? Wil je uitblinken, de beste zijn, controle hebben, in ontwikkeling brengen, verbeteren, invloed hebben, veranderingen aanbrengen?
 • Wat zijn de onderwerpen die je motiveren? Wat is je passie? Waar krijg je energie van; gedrag van mensen, computers, techniek, natuur, voeding, kunst, dieren, sport, zorg enz.
 •  In welke omstandigheden rendeer je het best?, voel je je goed bij; werk je graag met een deadline, met een uitdaging, creativiteit uiten, competitie leveren, kwaliteit leveren, erkenning willen krijgen?
 •  Welke vaardigheden motiveren je? Naar welke kwaliteiten in jezelf streef je naar? Wil je overtuigen, luisteren, bemiddelen, analyseren, experimenteren, innoveren, anticiperen?
 •  In welke bedrijfsstructuur pas je het beste? Wat is je rol hierin; leider, onafhankelijke rol, coach, teamspeler?

Al deze aspecten moet je grondig onderzoeken en analyseren. Alleen zo weet je wie je bent, wat je wil en waar je voor staat.
Je motivatiepatronen kennen en je talenten ontwikkelen is a way of life.
Deze patronen ontdekken en analyseren is een onderdeel van je gehele talent-ontwikkeling, patronen en psychologische processen.
Ben hier bewust van, het geeft je richting en een doel in je leven.
We willen toch allemaal werk en een leven dat bij ons past?

Wanneer gaan mensen nadenken over het ontwikkelen van hun talenten, om de eigen persoonlijkheid te leren kennen die zo belangrijk is voor de eigen toekomst, omgeving, maar ook die van een bedrijf, cultuur en land?

De scholen bereiken de mensen niet! Het bedrijfsleven heeft er te weinig aandacht, tijd en geld voor over. De politiek is alleen maar bezig met de korte termijn en snelle resultaten.
Kortom, het ontbreekt ons aan bewustzijn, wijsheid, visie en strategie!

We weten dat als mensen op hun plaats zitten c.q. de baan hebben die bij hen past, ze voldoening hebben in hun werk, het bedrijf beter gaat presteren en renderen, de economie zal groeien,en we zullen een gezonder en gelukkiger samenleving hebben. Maar toch doen we het niet? Wat houdt ons tegen? We hebben er geen aandacht, tijd en geld voor over! Waarom niet?

Hoe krijgen we mensen, bedrijven en politiek zo ver dat talent-ontwikkeling bittere noodzaak is voor de persoon zelf, voor groei van een bedrijf en voor de samenleving als geheel?

Ik heb het niet over de excellente studenten en talenten die extra potjes en subsidies krijgen, buitengewoon terecht, maar juist de verborgen talenten, die een enorme potentie hebben, maar niet worden gezien als een potentieel talent. Deze grote groep mensen staan aan de kant, zijn werkloos of hebben een beperking en tellen niet mee.

Ik zal regelmatig een column schrijven over talent-ontwikkeling en arbeidsparticipatie, we gaan niet zomaar over tot de orde van de dag.
Ik hoop op vele reacties en steun.
Laten we dit samen op de kaart zetten en er een serieus issue van maken. Het is in het belang van iedereen!

To be continued

 

Lees meer »

 

Het streven is een inclusieve arbeidsmarkt dat leeft in een inclusieve sociale meritocratie.
Wat betekent dit?

Inclusief betekent; dat iedereen is inbegrepen, niemand wordt buitengesloten. Iedereen vindt zijn plek en plaats op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Mocht het onverhoopt niet lukken om mee te doen op de arbeidsmarkt of er zijn omstandigheden die belemmerend werken, dan moet daar een oplossing voor gezocht worden. De samenleving als geheel is hier verantwoordelijk voor.
We moeten voorkomen dat mensen aan de kant komen te staan, zich buitengesloten voelen en aan hun lot worden overgelaten. Er is insluiting van mensen en geen uitsluiting meer.

Meritocratie
Daarom moet je goed kijken naar hoe een meritocratie eigenlijk werkt? We leven nu in een meritocratie die niet voor iedereen werkt en zorgt.
Een meritocratie die wij in ons land kennen, is een systeem die zegt dat jouw succes komt door je eigen verdiensten, door je inspanningen, door hard te werken, de juiste opleiding gekozen te hebben, relevante contacten / netwerk te hebben, kom je waar je hoort en verdient. Bij succes ben je een winner. Echter en dat hoort er dan ook bij. als je geen succes hebt of het lukt je door een of andere omstandigheid niet om mee te doen, heb je gefaald. Kortom, het is je eigen schuld dat je gefaald hebt!
Dit is het grootste euvel van de huidige kapitalistische meritocratie, je bent een loser als je aan de kant staat, je moet het in principe zelf uitzoeken om er weer bovenop te komen. Het is jouw eigen schuld. We kijken dan niet naar de story behind, wat is de oorzaak, wat is er gebeurd onderweg of waren de omstandigheden zo dat je er niets aan kon doen?

Omdat deze meritocratie niet goed werkt, staan er zo'n 2 miljoen mensen buitenspel en doen niet mee, hoe graag ze het ook zouden willen!

Als je aanneemt dat het jouw schuld is, dat je niet meedoet, en de omgeving en maatschappij doet daar hard aan mee, dat je bijvoorbeeld geen werk hebt, al een lange tijd werkloos bent, een beperking hebt, niet in de juiste baan zit, niet het goede inkomen hebt, of carriere in het slop zit, krijg je allerlei psychische, sociale en financiële problemen, die inherent zijn aan het systeem. Er wordt niet naar je omgekeken naar wat de oorzaak is, en hoe eruit te komen, je wordt buitengesloten van het systeem en de samenleving, je telt niet meer mee!
De huidige samenleving is niet ingericht op mensen die niet meedoen. Zolang er geen bewustzijn is van de echte oorzaken van het falen van de meritocratie c.q. het huidige kapitalistische systeem zal er ook geen verandering optreden en een andere MINDSET zijn.

Wat zijn de voordelen / nadelen van de meritocratie?
De voordelen voor de een zijn de nadelen voor de ander!

• wat is je opleiding en achtergrond?
• Hoe hoger je bent opgeleid, hoe gezonder, fitter, langer je leeft, meer kennis hebt, mondiger bent, meer toegang hebt tot informatie, je beter voor jezelf kan opkomen, beter de weg weet, je eigen old-boys netwerk hebt etcetera.
• wie zijn je ouders, sociale en financiële impact?
• wie ken je, wat is je netwerk, hoe groot en hoe adequaat is je netwerk en zijn je contacten?
• heb je privileges, ben je blank of heb je een ander kleurtje?
• wat is je beperking, hoe reageert de samenleving op jou?
• kom je uit een achterstand positie, allochtoon, beperking, omgeving?
• als je door omstandigheden niet mee kon doen, geen succes had of er geen mogelijkheden waren om te groeien , hoe kom je dan terug of en ga je wel meedoen?
• leef je in armoede, heb je een laag salaris en zijn er geen perspectieven voor je?
• is je mobiliteit op de arbeidsmarkt beperkt?
• zit je toevallig wel of niet in de goede sector en economische groei en ontwikkeling van je baan?

We vergeten vaak dat geluk hebben een belangrijke factor is voor succes. De meeste mensen (60%) rollen toevallig in een baan. Geluk hebben op de een of andere manier heb je echt nodig om verder te komen. Je moet net de juiste mensen tegenkomen, net in de juiste omgeving zitten, het tij meehebben, de economie meehebben, een bedrijfstak die het goed doet en een future heeft etcetera. Al deze factoren spelen mee in het hebben van succes.

De huidige economie / meritocratie werkt dus niet goed voor ons! Er zijn teveel variabelen aanwezig waarin het fout kan gaan of niet lukt om mee te doen. Hier moeten we als samenleving oog voor hebben en iets aan doen!.

Oplossing: het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt in een inclusieve meritocratie.

We gaan ervan uit dat iedereen TALENTEN heeft en met voldoening en zinvol wil werken.
Een inclusieve meritocratie zorgt hiervoor!!!
Dit systeem kijkt wel naar de oorzaken en gevolgen / variabelen om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

We weten ook, als mensen gelukkiger zijn in hun werk en leven, ze ook productiever zijn, minder psychische, sociale en financiële problemen hebben, minder afhankelijk zijn van een uitkering en een meer positieve bijdrage leveren aan een gelukkiger en gezondere samenleving.

We hebben nu gezien dat onze huidige samenleving niet goed functioneert en zeker niet voor iedereen naar behoren werkt. We hebben gezien dat een nieuwe vorm van de samenleving noodzakelijk is om hier verandering in te krijgen. Het is van vitaal belang dat er een mentaliteitsverandering en cultuuromslag gaat ontstaan.

Hoe gaan we dit dan organiseren?
Hoe brengen we deze idealen naar de praktijk? Wat is de visie en strategie om uiteindelijk een inclusieve arbeidsmarkt in een inclusieve meritocratie te realiseren?

Het is de bedoeling dat we in alle haarvaten van de samenleving gaan zitten om dit voor elkaar te krijgen.

Mijn voorbeeld is de strategie die RELIGIES hebben in het organiseren van instituties.

De religies weten als geen ander hoe de mens in elkaar zit, wat zijn de culturele / psychologische behoeften / psychologische processen / patronen.
In onze huidige maatschappij zijn we zoals we hebben gezien niet meer bezig met zelf ontwikkeling c.q zelfverbetering. Religies zijn hier juist wel mee bezig, dat is zelfs de kern van hun bestaan.

Het christendom zit bijvoorbeeld in; onderwijs, community, kunst en cultuur, muziek, evenementen, tv, media, politiek, etcetera.
Zij zitten nog steeds in alle haarvaten van de samenleving. De religie is echter minder belangrijk geworden in ons dagelijks leven, maar we hebben vaak wel het gevoel dat we iets missen, iets tekortkomen, iets dat ons leidt, dat verbindt en dat rust geeft in ons drukke bestaan. We weten daarom ook niet meer wat de zin van ons leven is?

Het organiseren van instituties is dus onontbeerlijk om uiteindelijk onze idealen te verwezenlijken naar een inclusieve meritocratie. Het heeft een lange adem nodig, maar sommige instituties kunnen een versnelling teweegbrengen, zoals politiek en media.

Ik zal enkele ontwikkelingen van instituties kort omschrijven.

Politiek; Er moet een politieke beweging komen die laat zien waarom mensen niet meedoen in de huidige economie, maar vooral laat zien wat de oplossingen zijn. Hoe kun je de arbeidsmarkt veranderen? Wat is talent-ontwikkeling en hoe ontwikkel je duurzame inzetbaarheid. Talenten, bedrijfsleven en overheid moeten intensief met elkaar samenwerken. Economische groei en ontwikkeling is gebaseerd op wijsheid, technologie en meaning!! We willen allemaal zinvol en met voldoening werken. Het creëren van werkgelegenheid is cruciaal voor integratie en participatie. Maar vooral essentieel is 'waarom' we dit allemaal doen? Er moet een fundament zijn om op te bouwen, strategie en visie komen hieruit voort. De mens staat centraal, niet het systeem! De mens maakt de economie, niet het systeem! Het systeem zorgt voor de mens en zijn human nature!
Het systeem moet werken voor iedereen!

Onderzoek:
Wetenschappelijk onderzoek zorgt voor een grondslag en basis voor verandering.
Basis is 'scientific industrIalized footing'; er is een wetenschappelijke grondslag nodig voor maatschappelijke veranderingen van de heersende dominantie c.q arbeidsmarkt en economie.
Wetenschap moet echter wel uit zijn isolement komen en in de praktijk toepasbaar zijn.De meeste wetenschappers zitten in de 'cave’. Wetenschap en wijsheid moeten de samenleving in. Verbindingen moeten gelegd worden met de praktijk.

Onderwijs:
Aandacht voor het bevorderen van talent-ontwikkeling en arbeidsparticipatie.
Praktische methodieken voor talent-ontwikkeling en re-integratie ontwikkelen.
Wat is the meaning of lite - zie school of life van Alain de Botton; alledaagse vraagstukken, problemen, uitdagingen bespreekbaar maken.
Het belangrijkste van onderwijs is 'karakterontwikkeling'.
'Ken jezelf' is van vitaal belang, en wat is je bijdrage aan de samenleving.
Het is de community waar het allemaal om draait. We zijn niet voor niets een sociaal dier, het zit in ons DNA.

Kunst en cultuur.
Creatieve beroepen die laten zien waar het leven echt om draait.
Wat zijn de psychologische behoeften van de mens, wat is wijsheid, hoe kunnen we technologie inzetten die voor meer welzijn zorgt en niet alleen op winstbejag uit is. Hoe kunnen kunstenaars, schrijvers, musici, filosofen, media zich uiten ten gunste van een inclusieve meritocratie en ten dienste staan van de mens.
De kunsten zijn bij uitstek geschikt om te laten zien waar het allemaal om draait, bijvoorbeeld wat is de zin van het bestaan; problemen van alledag en hoe hier mee om te gaan c.q. bewustwording en inzichten creëren? Filosofen en schrijvers en creatieve kunstenaars hebben wijsheid, maar staan niet centraal in onze maatschappij, zij kunnen zich vaak niet goed verkopen en uiten in de media.
Wat dacht u van creatieve producten die je ook commercieel kunt maken over 'the meaning of life'.
We hebben tevens vele reminders nodig die ons eraan herinneren waar we eigenlijk mee bezig zijn en hoe we ons persoonlijk kunnen ontwikkelen.
Reminders; zijn steeds terugkerende momenten, dagen, vieringen, diensten en produkten, die ons herinneren aan wat echt belangrijk voor ons is. Deze hebben we constant en dagelijks nodig om niet te vergeten waar het allemaal om draait. Kunst en cultuur, producten en technologie kunnen ons uitstekend hierbij helpen.

Re-integratie:
Door een andere kijk op arbeid / werk, krijg je ook een andere kijk en vorm van re-integratie en job-counseling.
Talent-ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, leven lang leren, werk dat echt bij je persoonlijkheid en karakter past zijn leidend voor baan en carriere. Jij moet je niet aanpassen aan de werkgever, maar het werk wordt aan jouw kwaliteiten en persoonlijkheid aangepast. Dit levert meer rendement en welzijn op voor iedereen.
Bedrijven moeten zich ontwikkelen tot een inclusieve bedrijfsorganisatie, die open staan voor nieuwe inzichten, methodieken, mogelijkheden en uitdagingen om een inclusieve arbeidsmarkt te creëren.

Samen met alle instituties vormen we een community c.q een beweging die in alle haarvaten van de samenleving aanwezig is.
Dit zorgt voor enorm veel draagvlak in de samenleving om uiteindelijk tot veranderingen te komen en we een systeem kunnen creëren die voor iedereen werkt.

Laten we zorgen dat er meer menselijkheid komt in onze samenleving, dat de moraal weer hoogtij viert, om iets voor een ander en de samenleving en land te betekenen. Het zit in ons DNA, ons brein c.q gevoel werkt nu eenmaal zo, dat kunnen we niet ontkennen, we zijn het alleen kwijtgeraakt door de afwezigheid van wijsheid.
Laten we onze ogen niet sluiten van het falen en de nadelen van het huidige systeem / economie / meritocratie.
Ik geloof werkelijk dat we een verandering kunnen teweegbrengen als we het maar samen doen.

Een inclusieve Arbeidsmarkt leeft in een inclusieve Meritocratie.

Lees meer »

 

Je bent je eigen Gold-mine?

Iedereen heeft talenten, maar je moet die vaak ontdekken, ontrafelen en ontwikkelen.
± 10% is in principe aangeboren, de rest is maakbaar en daar heb je invloed op!
Een voorwaarde is dat je bewust bent van je eigen persoonskenmerken en van de impact van je environment / omgeving.
Wat zijn je persoonskenmerken die je nodig hebt ter ontwikkeling van je talenten?
Intrinsieke motivatie, zelfdiscipline / focus, zelfinzicht, doorzettingsvermogen, anticipatievermogen, taalvermogen, creativiteit, zelfvertrouwen en plezier.
Tevens zijn er externe factoren belangrijk, zoals, extrinsieke motivatie c.q. beloning, sociale steun, een mentor, experimenteren, eventueel hulpmiddelen en voorzieningen. Dit zie je terug in het TOP model hieronder.

Er zijn echter heel wat talenten die in eerste instantie over het hoofd worden gezien, waarvan men niet dacht dat die ergens een groot talent in hadden. Dit zijn de latente talenten, die talenten die nog verborgen waren of die niet werden gezien en of opgemerkt.
John Lennon was dyslectisch, Paul McCartney werd niet opgemerkt als zangtalent op school, Richard Branson, topondernemer was dyslectisch en ging van school op zijn 15e, de Braziliaanse voetballer Ronaldo kreeg op zijn 16e geen geld van de club om naar de training te komen, het ging om 50 cent, hij was te klein en geen groot talent, Michael Jordan werd op zijn 16e uit het collegeteam gezet, Jamie Oliver is dyslectisch en kon niet mee op school, Tom Cruise dyslectisch, Einstein had slechte schoolprestaties enzovoort. Deze mensen werden dus niet gezien als talenten en werden ook zeker niet gestimuleerd deze te ontwikkelen, zij waren de verborgen talenten, maar wel met enorm veel potentie! Hebben we dat niet allemaal?

Dus een lage prestatie of weinig talent hebben op een gegeven moment wil niet zeggen dat er geen potentie is. Vaak moet je de juiste mensen tegenkomen, in de juiste omgeving / eviroment zitten om die talenten naar boven te laten komen, of je bent er zelf nog te weinig bewust van wat je echt kan. Er kunnen ook problemen zijn die in de weg staan om je te kunnen ontplooien, zoals ziekte, beperking, armoede, sociale, psychologische of financiële problemen, en vergeet niet dat een portie GELUK ook belangrijk is. We onderschatten vaak de factor GELUK, maar je moet maar net de juiste mensen tegenkomen, op de goede plek zitten, in een groeiende sector werken, een passende opleiding hebben, die niet geautomatiseerd, gedigitaliseerd of gerobotiseerd wordt. Je kan ook de pech hebben, dat je ziek wordt, arbeidsongeschikt raakt, een beperking hebt of werkloos wordt.
Er zijn dus vele variabelen waarom iets niet kan lukken en dat je geen succes hebt op een bepaald vlak. Deze mensen hebben intensieve begeleiding en zorg nodig om niet uitgesloten te worden en als het even kan te participeren op de arbeidsmarkt. Als dat op een of andere manier niet lukt, moet er een basisinkomen zijn om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden..

Iedereen heeft bepaalde talenten, daar geloof ik heilig in, de een in zaken, de ander in sporten, muziek, coachen, hulpverlenen, techniek, vader, moeder zijn, op komen voor andere, creatief te werken etcetera.

Je bezit je eigen Gold-mine, je zit op je eigen Gold-mine, wordt daar ook bewust van, ontdek je psychologische DNA, wat er in het diepste van je ziel zit; waar wordt je warm van, en wat is je passie, wat geeft je motivatie en is je drive, waar krijg je energie van. in welke omstandigheden werk je graag, welke rol wil je spelen in een bedrijf, welke bedrijfscultuur past het beste bij je enzovoort?

Kijk naar mensen die ondanks hun achtergrond en slechte omstandigheden, toch een talent waren en zijn geworden en ergens goed in zijn of iets waardevols voor een ander en of voor de samenleving betekenen.

Er wordt op de arbeidsmarkt alleen maar gekeken naar de harde criteria waaraan iemand moet voldoen bij het vinden van werk; heb je de goede opleiding, ervaring, kennis, leeftijd, IQ etc.
Dit is in principe logisch omdat deze kenmerken objectief meetbaar zijn. Je hoeft hier niet veel voor te doen en de match is gemaakt.
Echter blijkt uit onderzoeken dat we maar 2% van de tijd besteden aan het werven, selecteren van werknemers, maar dat we 75% van de tijd bezig zijn met het managen van de problemen die er ontstaan omdat je niet de juiste persoon op de juiste plaats hebt zitten.
Er wordt niet of weinig gekeken of de persoon in de cultuur van het bedrijf past, of naar de persoonlijkheid en karakter van de mens, de omstandigheden waarin iemand zich het beste kan ontplooien en meer renderend kan zijn voor het bedrijf als iemand goed in zijn vel zit.
Kortom, naar de zogenaamde zachte condities van de persoon wordt geen aandacht aan gegeven, terwijl die juist essentieel zijn voor de ontwikkeling en groei van een organisatie en van een duurzame inzetbaarheid van de werknemer c.q.ontplooiing van de werknemer, en naar tevredenheid en met voldoening kunnen werken.

je bent je eigen Gold-mine!
In talent-ontwikkeling is je MINDSET het belangrijkste; wat wil je ervoor doen, ben je bereid om meer te doen of het anders te doen dan een ander.
Volgens onderzoeken zijn de belangrijkste factoren voor succes; intrinsieke motivatie, zelfdiscipline en doorzettingsvermogen.

Vergeet niet wat de potentie van iemand is, het gaat er niet om wie je nu bent, maar wie je wil zijn en worden.
Karakter en persoonlijkheid gaan boven diploma's en certificaten; wat is het verhaal achter het verhaal, wat zijn de verborgen talenten / persoonlijkheid en wat is iemands potentie.
Als we dit in kaart kunnen brengen scheelt dat enorm veel problemen op de werkvloer, in de matching tussen bedrijf en werkzoekende, in de werkloosheid, uitkeringen en zorg.

Conclusie;
Talent wordt vaak over het hoofd gezien. Iedereen heeft talenten, maar je moet die ontdekken en ontwikkelen. Karakter en persoonlijkheid zijn de basis voor een passende match op de arbeidsmarkt en voor Talent-ontwikkeling. Wat is het verhaal achter het verhaal. Wat zijn de issues die nu in de weg staan om succes te hebben en om je potentie te kunnen ontplooien? Wat is de MINDSET van nu en die van morgen?
Als je alle factoren samenbrengt, dus de harde objectieve factoren en de zachte subjectieve kenmerken heb je een veel meer voorspellende waarde voor succes!

Samen met Fontys Hogeschool HR / Psychologie doen wij hier de komende jaren onderzoek naar en gaan de resultaten uitrollen over heel Nederland.

Wat is jouw Gold-mine?

 

Lees meer »

 

Iedereen leeft in een bepaald ritme en zoekt balans in zijn leven. Het psychologische doel hiervan is om in harmonie tot geluk te komen met jezelf. In principe is dit een biologisch bepaald mechanisme, dat beïnvloedbaar is.

Alles heeft een ritme; natuur, persoon, bedrijf, cultuur. land!
Dit proces verloopt bewust of onbewust.
Enkele voorbeelden; een muzikant wil een ritme krijgen in zijn muziek door de juiste noten te vinden, dit moet in overeenstemming zijn met het ritme van zijn brein, het moet een goed gevoel geven, een gevoel zijn dat het klopt, dat het een harmonie heeft.
Een sporter heeft het juiste ritme nodig om zijn sport uit te kunnen oefenen, de juiste motoriek en techniek hebben die het meest effectief zijn, en je moet trainen, niet alleen om je fysiek sterker te maken, maar dat je er ook psychologisch sterker van wordt.
Een kunstenaar wil een kunstwerk maken dat een geheel vormt, of die iets wil uitdrukken van wat vanuit zijn binnenste komt, die een harmonie heeft van kleuren, beelden, perspectief etc.
Een kok wil een harmonie en balans in zijn gerechten zien, dit moet in overeenstemming zijn van wat hij voelt.
Kortom, iedereen is bezig om een balans, harmonie of ritme te krijgen in wat hij of zij doet!

Dit ritme zit in onze psychologische DNA opgesloten, je moet het eruit halen, het ontwikkelen en verrijken!
Waar ben je goed in, wat zijn je talenten, waar heb je passie voor en wat geeft je energie? Je intrinsieke motivatie versterkt je talent en verrijkt je brein. Je wordt hier gelukkig van.
Dit alles heeft te maken met het ritme waarin je leeft. Als het je een positief goed gevoel geeft, heb je je ritme gevonden.

Dit willen we, en doen we ook in het leggen van relaties, je bent vrienden omdat je iemand graag mag, het voelt goed aan, het geeft een bepaald ritme in je relaties, het voegt iets toe, het geeft je plezier.

Neuropsycholoog Professor Scherder stelt dan ook 'dat het brein, je psychologische DNA, streeft naar een balans, ritme, manier van leven.
Aanvullingen die je balans vergroten verrijken ook je brein en tevens je geluksgevoel’.

Dus hoe meer je je brein verrijkt, hoe meer je een ritme krijgt die je een goed gevoel geeft, die je tevens bewust kan maken zodat je weet dat je op de goede weg bent, dat je het goed doet en niet zomaar wat aanrommelt, er zit leven in, je bent actief en je leeft in een bepaald patroon dat bij je past.
Activeer dus je brein en je activeert je leven!
Een voorbeeld; Ik ken iemand die al jarenlang in eenzaamheid leefde, weinig sociale contacten had, bijna niemand keek naar haar om, het was toch haar eigen schuld! Ze was aan de drank en het leven had eigenlijk geen zin meer. De vraag was, hoe lang houdt ze zelf en haar lichaam het nog vol? Ze leefde in armoede en had een verarmd leven. Totdat ze door toedoen van andere verhuisde naar een verzorgingshuis, waar ze aandacht kreeg, weer opknapte, de bibliotheek ging runnen en een contactpersoon was geworden voor het tehuis. Ze veerde op, had weer motivatie gekregen om iets voor een ander te betekenen en verrijkte haar brein en haar leven, ze kreeg weer een ritme in haar leven.Ze voelt zich nu gewaardeerd en heeft weer plezier.
Als je je leven niet verrijkt, verarm je! Hoeveel mensen leven in eenzaamheid in ons land? Hoe gaan we met onze ouderen om? Laten we ze maar verpieteren en het leven uitzitten, of doen we er iets aan en verrijken we hun leven en ons leven door actieve aandacht, waardering, creativiteit en zorgen dat ze ergens motivatie van krijgen en weer zin hebben om mee te doen in onze samenleving. Ouderen zijn een bron van wijsheid, ervaring en kunde. Waar vrolijken ze weer van op? Hoe verrijk je hun brein nog, waar kunnen andere nog veel van leren? Een mens is toch nooit afgeschreven!

De kunst is dus om steeds meer ritme en balans in je leven te krijgen c.q het geluksgevoel te vergroten. Als je je brein verrijkt, groei je dus als persoon en heb je iets geleerd van waarde.
Je kan alleen maar groeien als je obstakels, hindernissen, beperkingen en dissonantie hebt overwonnen, als je tot inzicht bent gekomen hoe om te gaan met een probleem en deze verwerkt in je systeem. Het zijn vaak niet de omstandigheden die je probleem veroorzaken, maar hoe je het interpreteert, hoe je omgaat met het probleem. We geven vaak anderen of de omstandigheden de schuld, maar vergeten dat we zelf voor een oplossing kunnen zorgen door er anders tegenaan te kijken.
De filosoof en schrijver Nietzsche zegt hierover ' durf te leven, verken het innerlijke, gebruik de problemen in je voordeel, hoe ga je ermee om, maar stop het niet weg, loop er niet voor weg, er is geen escape mogelijk, het komt nog harder terug, maar cultiveer het probleem, wees eerlijk tegen jezelf, ga hier actief mee aan de slag en verrijk je leven'
Kortom; het verrijken van je brein is het ultieme doel om gelukkig te worden. Het ritme in je brein en in je leven bepaald hoe je je voelt. Je hebt hier enorm veel invloed op en je kan het dirigeren.

Zoals we als persoon een balans in ons leven zoeken c.q.een bepaald ritme dat bij je past in ons leven nastreven, zo ook is dit hetzelfde in een bedrijf, economie en land.

Elk bedrijf heeft een soort DNA. Vaak ontstaan door de oprichters, die een bepaald ideaal omzetten naar de praktijk. Het psychologische DNA van de oprichters laat zijn sporen in het bedrijf na. Een goed gevoel hebben van ontwikkeling en groei van een bedrijf is altijd uitgangspunt, het moet verrijken. Hier zie je dat het bedrijf naar een bepaald ritme zoekt. Een ritme van mensen en DNA afgestemd op de economische waarden van een systeem / cultuur.
Mochten er intenties of omstandigheden zijn die niet stroken met het fundamentele gevoel, dan zal men uit balans raken, het ritme is dan verstoord. Dit zie je vaak bij bedrijven die alleen maar uit zijn op winst en eigenbelang. Er is dan weinig vertrouwen in elkaar, en in de maatschappij heerst dan veel wantrouwen ten aanzien van het bedrijf. Dit voelen mensen aan, als je niet doet wat je belooft en waarin je gelooft krijg je problemen en wantrouwen, zie de financiële crisis.

Het ritme van het land.
Ook een land en cultuur heeft een bepaald ritme.
Hoe gelukkiger men is, hoe meer men in een bepaald ritme leeft dat goed aanvoelt. Men vertrouwd elkaar, men heeft gelijke waarden en normen en men gelooft ook in elkaar in goede en slechte tijden.
Overal zijn echter dissonanties te vinden in een persoon, bedrijf en cultuur. Dit zijn omstandigheden of mensen met andere waarden en normen die niet passen in de cultuur en systeem c.q in de moraliteit van de persoon, het bedrijf of het land.
Een voorbeeld is Geert Wilders van de PVV, die groepen tegen elkaar opzet en mensen buiten spel zet, gebaseerd op een algemene stelling dat de islam Nederland wil veroveren en de islam een achterlijke cultuur is en het in principe allemaal criminelen zijn. Dit is een zeer kortzichtige kijk op andere mensen en culturen en geeft een dissonantie in de Nederlandse cultuur. Ons ritme als land wordt hierin verstoord in waar we voor staan als land en cultuur, namelijk, vrijheid, gelijkheid, tolerantie, diversiteit. integratie en participatie.
De recente aanslagen laten zien dat er meer angst komt, dat wordt versterkt door bepaalde groeperingen, die zo de balans verstoren in waar we echt voor staan.
ik denk, dat we hier juist weer sterker uitkomen als persoon en als land, omdat we naar ons binnenste moeten kijken naar wat echt belangrijk voor ons is in onze jarenlange opgebouwde democratische, culturele, waarden en normensysteem. We zullen daarom juist een meer diepgaande samenleving krijgen, die zich meer bewust is in waar ze voor staat.
We weten diep van binnen dat onze idealen en waarden in ons land niet verovert kunnen worden omdat het in je DNA zit, in je geest en die kun je niet zomaar afnemen.
Om een dissonantie in de cultuur op te lossen hebben we veel wijsheid nodig. We moeten ons niet laten leiden door de waan van de dag, kortzichtigheid, korte termijn denken en angst voor het onbekende.
Laten wijze mensen zich hierover buigen, de politiek zou het moeten doen, maar laten het massaal afweten. De politiek heeft weinig vertrouwen meer van de mensen. De democratie brokkelt zo af. Zij tonen bijvoorbeeld niet de moraal die bij hun functie hoort. Er wordt teveel gedacht aan eigenbelang en aan korte termijn politiek. Juist het algemeen belang en de lange termijn zijn essentieel voor een land die in balans wil zijn.
Dissonanten zijn goed om te zien waar je als land voor staat, het wordt duidelijker zichtbaar. Waar sta je echt voor en wat wil je bereiken zijn dan kardinale vragen. Discussies, debatten in de samenleving zijn essentieel en cruciaal, om het vertrouwen terug te krijgen en de psychologische behoeften en waarden te herstellen.

Iedereen in zijn leven, als person, bedrijf en land heeft dissonanten nodig om te groeien, jezelf te ontwikkelen. Breng de dissonanten in overeenstemming met je ritme van leven. Dit is bij iedereen anders. Ieder persoon, bedrijf of land heeft zijn eigen DNA en streeft ernaar deze te verwezenlijken. Als er nooit problemen, hiaten, belemmeringen, obstakels zouden zijn kun je ook niet groeien, we hebben ze juist nodig om een vergelijking te hebben in waar we staan, en hoe we ermee om moeten gaan!

Zoek de balans in je eigen leven, wees hier bewust van, dan krijg je inzichten en een diepgang
die je een gelukkiger mens maken!. Ontrafel je psychologische DNA, ontgin en ontwikkel, verrijk je brein en je verrijkt je leven en samenleving.

Alles wat je doet moet in overeenstemming zijn met het ritme waarin je leeft. Je psychologische DNA geeft aan of het goed of niet goed gaat, je voelt dit in het diepste van je ziel c.q brein. Dissonanten zijn nodig om te groeien en je bewust te maken, dat je een mens bent van vlees en bloed.

Wij zijn een product van onze geest
Onze geest is het product van onze cultuur
Onze cultuur is het product van onze geesten

 John Willemse

 

Lees meer »

 

idee-technologie is een term afkomstig van psycholoog Barry Schwartz. Ik neem deze idee- technologie term en betekenis over in mijn later betoog. Schwartz bedoelde met idee-technologie, dat een economisch systeem gecreëerd kan worden vanuit een bepaald idee, een bepaalde aanname. Technologie betekent in deze verandering, verbetering.
Zijn voorbeeld is, dat de industriële revolutie vanaf 1750 een gecreëerd systeem is, op basis van valse, onjuiste ideeën over het mensbeeld c.q de psychologische behoeften van de mens!
Adam Smith, de grondlegger van de industriële revolutie gaf aan, dat de mens lui is, op eigenbelang uit is en alleen wil werken voor geld.
Er was geen inzicht en bewustzijn van wat mensen echt nodig hebben.
Tijdens de industrialisatie moesten er fabriekssystemen ontwikkeld worden om steeds meer productiewerk te draaien en te specialiseren, om de omzet en winst te vergroten.

Er werd niet gedacht aan het verbeteren van de arbeidssituatie en of de arbeidskracht wel naar tevredenheid werkte. Er was geen tijd en aandacht voor het ontwikkelen van de mens. Men kende niet het fenomeen van voldoening hebben van je werk en dat het zinvol moet zijn in wat je doet. Er waren arbeidskrachten genoeg, dus voor jou een ander!

We weten nu dat dit een verkeerd mensbeeld was. Natuurlijk was men in die tijd op de hoogte van de psychologie van de mens, zoals van de Griekse filosofen en van schrijvers en filosofen uit die tijd. Bijvoorbeeld Karl Marx, die zag dat de mensen in de fabrieken zich niet konden ontwikkelen en ontplooien, ze werden uitgebuit en er ontstond vervreemding met het werk, en de arbeidsomstandigheden waren zeer slecht! Volgens Marx willen mensen juist met plezier en met voldoening werken en weten waarom men iets doet!
De start van de industriële revolutie en latere industrialisatie draaide alleen maar om geldgewin van de invloedrijken en werkgevers. De mens an sich stond niet centraal, laat staan zijn persoonlijke ontwikkeling.
in de huidige tijd staat steeds meer het mensbeeld centraal en zijn de psychologische behoeften meer en meer uitgangspunt geworden.
We zijn natuurlijk helemaal niet lui om te werken, als we maar op een intrinsieke wijze onze talenten kunnen laten zien en er een fatsoenlijke beloning tegenover staat. Dit zie je vooral in creatieve beroepen, waar men vooral met passie werkt. Tevens willen we allemaal voldoening en zinvolheid hebben in ons werk.
Deze aanname van het verkeerde mensbeeld en het werken in een economisch kapitalistisch systeem heeft nog vele sporen nagelaten en een grote impact op ons huidige kapitalistische systeem.

Zo ziet u dat een verkeerde aanname van de psychologie van de mens, een economisch systeem heeft gecreëerd, dat gebaseerd is op een leugen!

Een verkeerde aanname van het mensbeeld leidde en leidt tot een economisch systeem dat niet goed werkt en zorgt voor de mens.
Het is wel menselijk, dat als we geloven in een systeem, zoals het gecreëerde van de industriële revolutie, we het zien als de waarheid. We bouwen er dan instituties omheen om het te internaliseren en te conditioneren in ons psychologisch systeem.
We kunnen ons namelijk niet alleen fysiek aanpassen aan veranderingen in de omgeving, maar ook psychologisch (cultureel en economisch). We gaan erin geloven en denken dat het zo hoort en de waarheid is. Het wordt een self fulfilling prophecy.

M.a.w. het culturele en economische systeem waarin we leven kleurt onze waarneming van de meaning of life en we vinden het vanzelfsprekend dat het zo is!

Daarom wil ik (vele anderen) een economisch systeem creëren dat gebaseerd is op wat we echt als mensen nodig hebben! Wat zijn de echte psychologische behoeften van de mens? Hoe willen we dat een systeem eruit ziet die de ware aard van de mens naar boven brengt? In welk systeem willen we eigenlijk werken en leven?

Deze idee-technologie van Schwartz wil ik doortrekken naar onze huidige tijd door het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet en meetelt. De psychologische behoeften van de mens zijn de basis c.q het fundament van waaruit we denken en werken.
Wijsheid, technologie en meaning staan voor economische ontwikkeling en groei. Een betere welzijn voor iedereen is hierin cruciaal. Businesmodellen worden ontwikkelt op basis van positieve eigenschappen van de mens, zoals, wijsheid, aandacht, waardering, erkenning, ware communicatie, vriendelijkheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, eerlijkheid etcetera.
Wijsheid moet weer de society in. We laten ons niet meer leiden door het verleden, maar creëren onze eigen toekomst en nemen onze eigen beslissingen die voor de samenleving als geheel van toepassing zijn.

Economie wordt gemaakt voor en door mensen!
Laten we bewust worden van de kansen en mogelijkheden ter verbetering van een economisch systeem dat wel voor iedereen zorgt en werkt!

Het systeem van nu werkt niet voor iedereen! Er staan teveel mensen aan de kant, doen niet mee!
Er zijn vele psychische, sociale en financiële problemen die werk en economisch gerelateerd zijn. Het huidige economische systeem, politiek beleid, werkgevers en leidinggevenden maken ons ziek. arbeidsongeschkt en werkloos!

Laten we zorgen dat iedereen een zekerheid van werk en een fatsoenlijk inkomen heeft.
Laten we zorgen dat de technologie ons vooruit helpt en het welzijn vergroot.

Mijn idee-technologie is dus het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt / samenleving.
'If you do not understand people, you do not understand business' zegt antropoloog Simon Sinek.
Laten we een systeem creëren waarin we echt geloven en elkaar kunnen vertrouwen op basis van moraliteit en verantwoordelijkheid voor onszelf en het algemeen belang.
Het algemeen belang staat voorop. Wat goed is voor de samenleving is ook goed voor jezelf.

We hebben daarom system changers nodig die het voortouw willen nemen c.q. de kantelaars zijn om een systeem te veranderen.
In de energiesector voor duurzaamheid hebben we bijvoorbeeld Jan Rotmans, in de zorg Jos de Blok. John Willemse en andere nemen het initiatief ten aanzien van een transitie op de arbeidsmarkt ten gunste van iedereen!

 

Lees meer »

Nieuwe tijd vraagt om een Nieuwe economie en een Nieuwe politiek!

in deze tijd van snelle veranderingen en innovaties hoort ook een nieuwe economie en politiek thuis! 
We zijn ons steeds meer bewust van wat we als mens echt nodig hebben! We streven namelijk naar voldoening en zinvolheid in ons leven. Ook in ons werk willen we naar tevredenheid werken en gewaardeerd worden op onze talenten, kwaliteiten en persoonlijkheid. Steeds meer bedrijven zijn zich hiervan bewust en stralen dat uit naar de buitenwereld. Winst staat niet altijd meer voorop, de bijdrage aan het algemeen belang komt meer naar boven drijven, omdat daar juist de winst zit voor de continuïteit van het bedrijf. Er ontstaat zo een win-win situatie. Wat goed is voor het algemeen belang, is ook goed voor het bedrijf en niet andersom!


Als je zo blijft doordenken is een inclusieve arbeidsmarkt / samenleving niet meer ver weg.
Als we eerst kiezen voor het algemeen belang i.p.v het eigen belang zal er meer oog zijn voor een beter welzijn voor iedereen. We willen dan ook dat iedereen meedoet en meetelt. Er is geen uitsluiting meer, maar voldoende ruimte voor insluiting c.q.inclusiviteit.


Een betere arbeidsparticipatie op basis van verborgen talenten, moraliteit en persoonlijkheid zullen van groot belang zijn voor economische ontwikkeling en groei. Als mensen zich vrij en open voelen en zich kunnen ontplooien met een intrinsieke motivatie en passie voor het bedrijf zal er creativiteit en innovativiteit naar boven komen dat goed is voor iedereen!


Als we steeds meer naar een inclusieve arbeidsmarkt gaan zal er ook een nieuwe kijk op politiek moeten komen.
Geen groepsbelangen meer, geen voorkeuren voor een politieke kleur of van links of rechts. De politiek is er voor iedereen. Het algemeen belang staat voorop. De human nature, wijsheid en zijn psychologische behoeften zijn de basis en het fundament om op te bouwen.
Onze leiders moeten wijze mensen zijn die beslissingen nemen voor een beter welzijn voor iedereen. Welvaart is er genoeg, het moet alleen beter verdeeld worden.


Zoals we weten is leiderschap een keuze en kun je ervoor kiezen om echt voor mensen te zorgen en op te komen die echt in de problemen zitten.
We moeten niet meer bezig zijn met randzaken zoals bonnetjes en waan van de dag, maar zorgen en de verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van de human being.


We weten dat meer dan 70% van de werknemers niet tevreden zijn met hun werk en er zeer velen uitvallen met psychologische problemen, ziekte en arbeidsongeschiktheid.
We weten ook dat we 0,23,- van iedere euro uitgeven aan psychologische behandelingen.
We weten dat bijna 2 miljoen mensen buiten de arbeidsmarkt staan en ontzettend hun best doen en graag willen participeren op de arbeidsmarkt en een fatsoenlijk leven willen leiden.
We weten ook dat er enorm veel sociale en financiele problemen zijn door uitsluiting en eenzaamheid.

Laten we eindelijk een andere koers gaan varen en kiezen voor een andere manier van samenleven / economie / politiek.
Laten we ervoor kiezen dat een inclusieve arbeidsmarkt het fundament is voor insluiting en niet voor het huidige beleid en economie van uitsluiting.
Laten we zorgen dat iedereen een inkomen heeft, de zorg krijgt die nodig is en zich kan ontplooien met al zijn talenten, kwaliteiten en persoonlijkheid.
Laten we kiezen voor een betere integratie, participatie en democratie die voor iedereen zorgt en werkt.

Laten de echte leiders met wijsheid opstaan in het bedrijfsleven en de politiek om op te komen voor iedereen en niet alleen voor de eigen groepsbelangen.

 

Lees meer »

Reshoring versus Arbeidsparticipatie

Wat heeft reshoring te maken met arbeidsparticipatie?

Betekenis:
Reshoring is het terughalen van productieactiviteiten naar het land van herkomst.
Offshoring is het onderbrengen van produciteactiviteiten naar het buitenland, met name het verre oosten.
Nearshoring is productie onderbrengen in naburige landen c.q europa.

Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw hebben vele bedrijven hun productieactiviteiten naar het buitenland gebracht. Reden was vooral, de goedkope lonen in die landen.
Er vertrokken zo honderdduizenden banen naar het buitenland. Tevens werden er vanaf die tijd vele productieprocessen geautomatiseerd. Resultaat; vele mensen raakten hun baan kwijt, en er kwam een overschot aan weinig geschoolde arbeidskrachten die geen baan hadden.

Waarom willen bedrijven nu hun productie weer terughalen = Reshoring? De voordelen van toen worden meer en meer de nadelen van nu!
• de loonkosten in voormalige lagelonenlanden zijn enorm gestegen, bijvoorbeeld in China zijn de lonen binnen 5 jaar gelijk aan die van het westen.
• afstanden blijven groot, dus hoge transportkosten, lange levertijden, tijdverschil, grote voorraden nodig en vele verborgen kosten blijven bestaan.
• Men moet lange reizen ondernemen, die kostbaar zijn.
• cultuurverschillen blijven bestaan, bureaucratie, regelgeving buitenlanders, politieke instabiliteit
• kennis gaat verloren en de productieontwikkeling en het produceren ervan zijn veelal gescheiden.
• men heeft onvoldoende zicht in de dagelijkse gang van zaken.

Een nieuwe tijd vraagt om veranderingen!
Door snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, innovaties, automatisering, digitalisering, robotisering moet men zich snel kunnen aanpassen aan de eisen van de nieuwe tijd.
Netwerken, samenwerken, kennis en productontwikkeling moet je hierdoor dicht bij huis houden.
De arbeidsmarkt vraagt ook steeds meer om kwaliteitsproducten en maatwerk.

Reshoring versus Arbeidsparticipatie.

Werkgelegenheid creëren is op het eerste gezicht geen prioriteit voor bedrijven. Althans in Nederland niet!
In Amerika worden wel al grote stappen gezet om juist het creëren van banen d.m.v reshoring te bevorderen, De politiek is actief bezig hier beleid op in te zetten, zie het reshoring initiatief van Harry Moser www.reshoringnow.org dat zoveel mogelijk bedrijven wil terughalen naar Amerika. Er worden intussen meer dan 50 000 banen per jaar gecreëerd met reshoring.
Apple en General electric zijn hier goede voorbeelden van. Zij genereren duizenden banen door reshoring onder te brengen in steden waarin een hoge werkloosheid heerste , zoals Detroit.

In Nederland zijn we nog niet zo actief bezig met reshoring, er zijn wel initiatieven, maar dat gaat moeizaam. De overheid laat het hier ook geheel over aan het bedrijfsleven zelf.

Ik ben van mening dat de overheid juist meer actief moet zijn in reshoring en hierdoor het creëren van werkgelegenheid verder bevordert.
De overheid heeft een zorgplicht voor haar burgers om integratie en participatie te bevorderen. Dat kan ook door actief beleid te in te zetten m.b.t reshoring.
We willen toch allemaal dat iedereen meedoet en meetelt op de arbeidsmarkt.
Internationale wetten en verdragen stellen ook voor dat de politiek actief moet inzetten op het creëren van werkgelegenheid, zie bijvoorbeeld het VN-verdrag inzake rechten voor personen met een beperking.www. vnverdragwaarmaken.nl

We moeten streven naar een inclusieve arbeidsmarkt die voor iedereen zorgt en werkt.
Waarom participeren vele mensen niet op de arbeidsmarkt?
• er is een vraag naar geschoold werk, maar we hebben een grote groep laag opgeleiden en ongeschoolden.
• vooral mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt doen niet mee en zitten thuis op de bank.
• de functies en taken worden steeds complexer.
• eenvoudige werkprocessen, functies en taken worden steeds meer geautomatiseerd of weggesaneerd.
• men moet vooral goed in teams kunnen functioneren, weinig tijd voor individualiteit of aanpassing / maatwerk
• men moet flexibel zijn en goed kunnen omgaan met veranderingen
• er is steeds meer opleiding en specialisatie nodig
• er is tevens verdringing op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld, hbo'ers verdringen de mbo'ers

Dit betekent eigenlijk dat vele mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt niet aan deze eisen kunnen voldoen en geen reguliere functie kunnen vervullen. Ze komen er gewoon weg niet voor in aanmerking!

Wat moet er dan wel gebeuren, zodat deze mensen wel meedoen op de arbeidsmarkt?
• functies en taken moeten passend gemaakt worden
• hervormen van werkprocessen, bijvoorbeeld, functies opsplitsen in eenvoudige taken
• men moet intensief begeleidt en ondersteund worden door coaching, learning on the job, draagvlak op de werkvloer etc.
• zorg voor subsidies voor de werkgevers, zij willen geen rompslomp en risico's lopen

Reshoring is uitstekend geschikt voor het creëren van werkgelegenheid!
Er zijn honderdduizenden banen verdwenen naar het buitenland. Nu is de tijd gekomen om zoveel mogelijk bedrijven te stimuleren om terug te komen naar Nederland. Creer zo werk voor mensen die geen uitzicht hadden op een reguliere baan. Maak hier werk van!

Zo kan de verplichting van de participatiewet vervangen worden door de voordelen die reshoring heeft voor iedereen!

Lees meer »

PARADOX OF CHOICE


laatst hoorde ik een studente zeggen, ik weet niet welke opleiding ik moet kiezen, er is zo veel keuze, wat is de beste opleiding voor mij, ik ben bang dat ik de verkeerde keuze maak en daar krijg ik dan spijt van!
Dit noemen we in de psychologie - de paradox of choice - Er is zoveel kruze dat je niet weet wat te kiezen omdat je bang bent de verkeerde keuze te maken.
We zeggen weleens en dat is het marktdenken dat - hoe meer keuze er is, des te meer vrijheid en welzijn we hebben - dit is pertinent niet waar!


Bij teveel keuze weet je niet meer wat te kiezen, je ziet door de bomen het bos niet meer. En als je dan iets kiest, ben je bang dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt, omdat er zoveel opties zijn. Dit werkt psychologisch door, we zijn dan in principe niet erg tevreden over onze keuze, het kon namelijk beter, we weten het niet! De verwachting die we hebben door veel keuze te hebben en daardoor meer vrijheid werkt averechts. We weten niet te kiezen en als we kiezen, hebben we er weinig voldoening van omdat we niet echt weten of het de goede keuze is.


Welke hoeveelheid opties moeten er dan zijn om deze ontevredenheid en angsten niet te hebben? Dit zal overal verschillend in zijn, het moet niet teveel en niet te weinig zijn, we willen wel enige keuze hebben, maar het moet wel overzichtelijk blijven.
Hier moeten de geleerden over nadenken!


Hoe kies je dan de juiste opleiding? Het belangrijkste is dat je jezelf goed kent. We leren op scholen niet hoe je echt als persoon bent, wat zijn je echte talenten, persoonskenmerken, drijfveren, motivaties? Dit te weten is hard werken, maar bittere noodzaak, leer jezelf kennen!
Als je weet wat je echt motiveert en passie geeft en wie je echt bent kun je makkelijker een keuze maken, een heleboel valt dan weg. Doe ervaringen op, probeer iets, leef je in, lees erover, ga netwerken, ben er intensief mee bezig. Het gaat tenslotte over je toekomst en daar moet je goed over nadenken. Tegenwoordig denken we er te makkelijk over, het komt wel goed! We zijn echter teveel afgeleid door externe zaken, sociale media, waan van de dag etc.


Weet wie je bent, doe ervaringen op, maak een keuze en heb zelfvertrouwen dat je de juiste stappen zet, je doet er alles voor, it is a way of life!

Lees meer »

Leiderschap is een keuze!

Een echte leider cijfert zichzelf weg en is er voor het welzijn van het algemeen belang. Een leider doet iets voor een ander en hoeft daar niets voor terug, omdat het in het diepste van zijn wezen zit, het voelt goed en het geeft je voldoening.
Leiderschap heeft een biologische basis!
Er zijn 2 sociale chemische stoffen die hier verantwoordelijk voor zijn: serotonine en oxytocine.
Serotonine wordt ook wel het leiderschapshormoon genoemd, het is een stof die je aanmaakt als je iets voor een ander doet, als je opkomt voor een ander, samenwerkt, je trots en zelfvertrouwen geeft.
Als je veel serotonine in je lijf hebt, voelen mensen zich veilig bij je!
Oxytocine is tevens een sociale chemische stof, die je krijgt als je daadwerkelijk met iemand fysiek in contact komt, het maakt het persoonlijk. Dit krijg je als je met elkaar praat, je open staat voor iemand, echt luistert, een schouderklopje geeft of je omhelst en werkelijk om je geeft in goede en slechte tijden.
Deze 2 stoffen aanmaken zijn onontbeerlijk als je een echte leider wilt zijn. Hoe meer je geeft, hoe meer je ervan krijgt en hoe meer je wilt blijven geven, omdat het een goed gevoel geeft, dat in het diepste van je geestelijk brein / DNA zit.
Een echte leider geeft het gevoel van vertrouwen, waar je op kunt bouwen. Het is niet afgedwongen, zoals je die bijvoorbeeld voor een leidinggevende of baas hebt, maar je hebt vertrouwen in je leider, omdat jij dat zelf wilt.
Je weet, een leider heeft een verantwoordelijkheid voor het algemeen belang, wat er ook gebeurt, de leider staat voorop om je te beschermen en te steunen, er is een onvoorwaardelijk wederzijds vertrouwen. Grote leiders als Mandela, Gandhi, King waren leiders voor een hele natie, maar je kunt ook een leider zijn voor je gezin, familie, sociale kring, bedrijf of organisatie.
Ons voortbestaan als sociale dieren c.q. mensheid hangt af van leiders en leiderschap. We moeten voor elkaar zorgen, alleen kunnen en zijn wij niets!
Een leider en zijn groep hebben gelijke waarden, normen en een enorm geloof in elkaar. Een leider is in staat de juiste beslissingen te nemen voor het algemeen belang.
Hoge bomen vangen veel wind, dus als er gestreden moet worden, staat hij voorop en neemt de verantwoordelijkheid voor de hele groep.
Juist aan die verantwoordelijkheid / moraliteit ontbreekt het bij de huidige zogenaamde leiders, zoals politici. Jij hebt de leiding of bent de baas en als er iets misgaat, ben jij de eerste verantwoordelijke. jij hebt het vertrouwen gekregen en men wil op jou bouwen. Als je geen verantwoording wil afleggen voor je morele betrokkenheid en daden, ben je je vertrouwen kwijt van de groep en ben je leider af.
Een leider heeft alle voordelen van het leiderschap, maar neemt ook de verantwoordelijkheid voor de nadelen!

Kortom, een leider is iemand die veel geeft, een gulle gever is, die eerst aan het algemeen belang denkt, en dan pas aan zichzelf. Het vertrouwen dat hij krijgt, moet hij ook waarmaken, anders wordt hij uit de groep gestoten. Een sterke moraal, wijsheid en positieve eigenschappen zijn hierin cruciaal.

Leiderschap is voor een belangrijk deel biologisch bepaald, spreek jij die sociale hormonen aan?

Leiderschap is een keuze!

Wie zijn de leiders van nu?

 

Lees meer »

Het bedrijfsleven en de psychologische behoeften van de mens!

Wist u dat meer dan 70% van de werknemers ontevreden zijn met hun werk; teveel stress heeft, te hoge werkdruk, problemen met leiding, collegae etc. Men vindt tevens zijn werk saai, niet uitdagend genoeg en men krijgt geen waardering, erkenning in wat men doet! De meesten mensen zien ook geen resultaat in wat hun werk nu eigenlijk heeft opgeleverd.
Een bedrijf is vaak ook niet bezig met de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer, d.w.z niet alleen gericht op renderende vaardigheden, maar juist op karakter, potentie en creativiteit, die een meerwaarde voor het bedrijf zou kunnen opleveren.

Wist u dat 23% van elke euro uitgaat naar psychologische behandelingen. Ziekte, psychische problemen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid liggen continu op de loer!

De huidige economie c.q. het bedrijfsleven zorgt en werkt niet goed voor de mens! Ze maken ons ziek!!
Bedrijven zijn teveel bezig met winstmaximalisatie en eigen belang en niet met het sociaal belang!
Waar het echt om gaat zijn we vergeten of geven we te weinig aandacht!
Het algemeen belang en welzijn van de mens zou voorop moeten staan!

Een mens is een sociaal dier, dat voor elkaar moet zorgen om het voortbestaan van de groep te garanderen. Dit is een vaststaand feit en genetisch / biologisch bepaald!
Wij mensen hebben psychologische behoeften die bevredigd moeten worden, omdat we nu eenmaal zo in elkaar zitten, het zit in het DNA van ons brein, van ons leven in een sociale community.

Het bedrijfsleven zou veel meer aandacht moeten geven aan wat we als mens nu echt nodig hebben!
De meeste bedrijven werken nog steeds op de onderste trede van de piramide van Mazlow, dit betekent, dat ze alleen bezig zijn om onze primaire biologische behoeften te bevredigen door het verkopen van bullshit producten en diensten.
Wij mensen / communiy willen echte aandacht, erkenning, waardering, vriendelijkheid, vertrouwen rechtvaardigheid en wijsheid.
De economie heeft juist wijsheid en zinvolheid nodig. Wat is 'the right thing to do' zou het adagium moeten zijn.
Maak werk van wijsheid, technologie en betekenis. Breng de beste technologie en wijsheid bij elkaar. We hoeven niet meer welvaart, maar een beter welzijn. Zorg dat we beter met elkaar kunnen communiceren, verminder pijn en vergroot het plezier in waar we echt iets aan hebben als samenleving.

We hebben een tekort aan wijsheid in onze samenleving. Het bedrijfsleven moet zorgen dat ze hier werk van maken. Wijsheid moet de society in. Focus op wat echt de mens dient. Zorg dat het voortbestaan van je bedrijf gefundeerd is op het ' waarom' je als bedrijf op aarde bent. Kijk niet naar de winst op korte termijn, maar naar de winst voor het bedrijf en community, die het op lange termijn oplevert.
Vele maatschappelijk verantwoorde ondernemers zijn hiermee bezig, maar zij zijn nog marginaal.
Heb het geloof dat je echt iets kan betekenen voor je werknemers en klanten.
De economie is nu grotendeels ziek, instabiel en zeer kwetsbaar.
Ieder bedrijf zou een psychologische afdeling moeten hebben of minstens contact hebben met deskundigen over hoe de mens in elkaar zit!
We zijn dit vergeten in deze ego-maatschappij. We moeten streven naar een samenleving die echt voor ons zorgt en werkt.
Een inclusieve arbeidsmarkt is het fundament voor economische ontwikkeling en groei die de community echt vooruit helpt en naar een hoger niveau tilt op de piramide van Mazlow.
.
Het streven naar 'geluk' staat in de nieuwe economie centraal en niet nog meer bezit, geld, status en zinloosheid!

' Time to Change'

Lees meer »